Amarr istorija

Amarr EmpireKao jedna od najvećih Imperija Novog Edena, Amarr se prostire na 40% naseljenih sistema. Njihova matična planeta je Amarr Prime, nekada poznata pod imenom Athra.

Amarr je po uređenju teokratija, autoritativna imperija kojom vlada Amarr Imperator koji ima apsolutnu moć. Ispod njega su pet Naslednika, glavešine pet glavnih porodica iz kojih se novi imperator tradicionalno bira. Skoro je pridodat još jedan naslednik iz šeste kuće Amarr. Authoritet Imperatora je apsolutan ali zbog arhaičnog i birokratskog sistema nije moguće da čitavom Imperijom vlada sam, pa na određeni način Naslednici upravljaju u njegovo ime, deleći tako Imperiju između sebe.

Imperator i njegovi Naslednici žive najmanje 500 godina. Veliki broj sajber implantanata održava njihova nežna tela živim čak i kada njihovi organi počnu da otkazuju. Ovi sajber pojačivači su stari nekoliko milenijuma i predstavljaju simbol božanstvenosti u očima Amarr stanovnika.

Kao duboko religiozni ljudi, religija je od velikog značaja za svakog Amarr stanovnika. Ovaj zanos u različitim situacijama i događajima je bio odgovoran kako za počinjena velika dobra dela, tako i za neviđeno zlo. Brzo nakon što su se oporavili od zatvaranja EVE Kapije, počeli su sa širenjem svoje teritorije na uštrb suseda. Nacije koje su pokorili su postale robovi, praksa koja se opravdava samom njihovom religijom. Hiljadama godina od početka svog postojanja, Amarr Imperija je porobila svaku naciju i rasu na koju su naišli, tako da je današnje robovlasništvo esencijalni deo Amarr društva. Naravno, ovo je pokvarilo njihove odnose sa ostalim imperijama, naročito sa Gallente Federacijom.

Amarr je bila prva od rasa u Novom Edenu koja je ponovno otkrila tehnologiju interstelarnog putovanja, uključujući i jump gate tehnologiju. Nakon ovog dostignuća, pre više od 2.000 godina, odmah su krenuli sa ekspanzijom na susedne solarne sisteme, usput gradeći Imperiju. Na tom putu, susreli su se sa dve ljudske rase koje su porobili.

U skorijoj prošlosti, međutim, Amarr je dobio veoma ozbiljnu konkurenciju. Pre svega upoznali su Gallente Federaciju i otkrili da iako mnogo manja od Amarr Imperije, njihova ekonomska i vojna moć je predstavljala ozbiljnu pretnju. Brzo nakon toga, pojavile su se Jove. Amarr Imperija je napravila uzaludan pokušaj da ih porobe što je za rezultat imalo poražavajući poraz za Imperiju. Što je još gore, Minmatar, koji su porobljeni vekovima od strane Amarr, su iskoristili ovu priliku da se pobune protiv svojih gospodara.

Od ovih sudbonosnih događaja, pre skoro dva veka, Amarr su se naučili uzdržanosti. Usporili su svoju ekspanziju i postali su manje agresivni u svojim odnosima i poslovima sa ostalim rasama, ali i dalje vide sebe kao namoćniju rasu Novog Edena, ako ni zbog čega drugog onda zbog svoje brojnosti i naravno podrške njihovog Svetog Boga.

Amarr Imperija

Ostavi komentar

*