Hi-Sec Carinarnice

Hi-Sec Carinarnice

Pritisak četiri frakcije je preovladao, navodeći CONCORD da se odrekne kontrole nad preostalim carinarnicama u korist Interbus-a.

Pošto je nerado pristao na prenos i zato što je bio uveren da će se istorija ponoviti, CONCORD je jasno stavio do znanja da ima malo interesa u pružanju zaštite kancelarija sada u vlasništvu Interbus-a.

Šta su Carinarnice?

Carinarnice su instalacije koje regulišu protok resursa do i od planete oko koje kruže. Oni pružaju relativno siguran način izvoza velikih tovara, a i kontrolišu protok uvoza, uključujući ograničenja ko može isporučivati robu do površine planete. Do sada, piloti su mogli da imaju carinarnice samo u sistemima Nula-Sigurnosti, dok su carinarnice u visoko bezbednosnom prostoru bile pod kontrolom CONCORD-a.

Carinarnice takođe naplaćuju porez na robu koja prolazi kroz njih, čineći ih poželjnim izvorom prihoda, posebno one koje orbitiraju oko planeta sa dosta proizvodnih i eksploatacionih operacija. Carinarnice u vlasništvu igrača se obično nazivaju POCOs.

Kontrolisanje Carinarnice (POCO)

Videvši rukopis na zidu, CONCORD je preneo kontrolu nad visoko bezbednosnim carinarnicama na InterBus, neutralnu teretnu kompaniju koja je bila više nego srećna da sakupljanja porez dok preduzetnički pilot ili korporacija ne potvrdi teritoriju.Proces potvđivanja je relativno jednostavan: dići u vazduh InterBus-ovu carinarnicu i izgraditi sopstvenu na njenom mestu. CONCORD neće reagovati na napade na InterBus carinarnice. Izgradnja, sidrenje, i nadogradnja POCO se nije promenila, i informacije o tome kako se to radi se mogu naći ovde.

Dok se CONCORD i dalje fokusira na održavanju nekakvog privida mira u visoko-bezbednosnom prostoru, samo oni u ratu sa vlasnikom POCO mogu napasti strukturu. Napadi onih koji nisu u ratu će rezultirati CONCORD reakcijom, a to se nikada ne završava dobro ni za koga. Pored toga, prenos POCO na Hi-Sec se može uraditi samo dok sadašnji vlasnik nije u ratu.

Carinski Zakon Stručnosti

Zato što će porez NPC ostati za visoko bezbednosne POCO-e, dodali smo novu veštinu, Carinski Zakon Stručnosti, koja će smanjiti NPC deo poreske stope od 10% po nivou. Ova veština utiče samo na deo NPC poreza, a ne na dodatni porez postavljen od strane vlasnika igrača.