Novi UI tracking kamere

Jedan od CCP timova je za Rubicon 1.1 radio na unapređenju interfejsa tracking kamere. Kada kažemo unapređenju ne mislimo samo na izgled već i na “ponašanje” kao i kretanje kamere dok je u tracking modu.

Način na koji se trenutno kamerom manipuliše dok je u tracking modu je pomalo zbunjujući i nepraktičan. Donja slika pokazuje kako su kontrole kamere podeljene zapravo na dva prozora, a to su Selected Item prozor i interfejsa skenera pravca (Directional Scanner Interface). Ako kliknete na opcije Selected Item prozora, mogli biste da vidite da je štiklirana opcija “Tracking Camera: Track Selected Item“. Problem koji postoji sa ovim je to da u toku manevrisanja, toku borbe, ili pripreme za istu, igrač ne može znati da li je kamera u tracking modu ili ne, jer jednostavno ne postoji nikakav indikator za to.

Selected Item Window

Sa ovim u vezi jedan od razvojnih timova CCP-a je odlučio da iskoristi interfejs radijalnih opcija koji je napravljen u svrhu skeniranja i probinga. Naime, upravo će taj radijalni interfejs implementirati u “Reset Camera” dugme i pretvoriti ga u opšte kontrole kamere. Značajna povoljnost ovog pristupa je u tome što će postojati jasan indikator u kom modu se kamera nalazi. Slika ispod prikazuje četiri različita stanja radijalnog dugmeta koje će zameniti trenutno “Reset Camera” dugme.

Directional Scanner

U smeru kazaljke na satu od gornjeg levog kvadranta, slika prikazuje sledeće:

- otvorene kontrole;
- isključena tracking kamera;
- uključena tracking kamera sa proizvoljnom pozicijom;
- uključena tracking kamera sa centralnom pozicijom (“Loot at my ship” pogled)

Default prečica na tastaturi ostaje kao i do sada – “c” taster. Status kamere će ostati isti čak i nakon ponovnog logovanja, dok će za nove naloge default stanje tracking kamere biti “isključeno”.

Ova promena interfejsa je već implementirana na Singularity test serveru, tako da je možete testirati i pružiti povratnu informaciju razvojnom timu u vezi sa istom.

Ostavi komentar

*