Pravila i uslovi korišćenja EVEBLK sajtova

EVEBLK Portal je posvećen jednoj od najpopularnijih igara EVE Online i svim njenim igračima. Sajtovi zajedno sa svojim unapred napravljenim temama koje EVEBLK Portal nudi igračima/korporacijama/alijansama se mogu koristiti samo za aktivnosti vezane za EVE Online igru. Sa ovim u vezi postoje određena osnovna pravila korišćenja:

1. Sajtovi su bazirani na WordPress platformi.
2. Sajtovi će biti instalirani kao poddomeni na našim EVEBLK serverima. Npr. http://imekorporacije.eveonline.rs.
3. Imena sajtova će biti odabirana od strane igrača/korporacije/alijanse.
4. Imena sajtova mogu sadržati samo slova i brojeve, specijalni karakteri nisu dozvoljeni.
5. Pornografski i sličan sadržaj je isključivo zabranjen i biće izbrisan čim bude primećen od strane tima EVEBLK Portala.
6. Korišćenje sajtova za širenje govora mržnje ili bilo kakve diskriminacije na osnovu pola, seksualne orjentacije, etničke i verske pripadnosti je strogo zabranjeno. Kao posledica moguća je suspenzija/ukidanje naloga.
7. Korišćenje sajtova u svrhe marketina (van EVE Online igre) je zabranjeno. Npr. korišćenje sajtova za promociju stvarnog biznisa ili slično. Ovo takođe uključuje i plaćene reklamne kampanje kao što je AdSense. EVEBLK Portal zadržava pravo da implementira plaćene reklamne kampanje ukoliko za tim bude bilo potrebe.
8. Zabranjeno je korišćenje email naloga za masovne email kampanje i spamovanje.
9. EVEBLK Portal zadržava pravo da izmeni ovaj dokument bez prethodnog obaveštenja korisnika sajtova.