Rebalansiranje i Uloge

rebalansiranje i uloge

Rubicon rebalans sprema brodove Marauders, Interceptors, Interdictors i brodove za elektronski rat da bace sve na brzinu u borbi.

Prateći korake Retribution-a i Odyssey-a, Rubicon rebalans sprema brodove Marauders, Interceptors, Interdictors i brodove za elektronski rat da bace sve na brzinu u borbi. Industrijalisti, napravite beleške. Možda ćete želeti da ubacite nekoliko novih brodova u vaše trenutne proizvodne cikluse.

Marauders

Njihova snaga je poboljšana i uloge proširene, Marauders-i su otišli iz samog niche prema jačoj, specijalizovanoj klasi sa dva različita režima, unapređujući taktiku uznemiravanja.

  • Regularni režim – Funkcionisanje slično kao i u prošlosti, posle Rubicon-a Marauder-i mogu da koriste Micro JumpDrives brže nego što je uobičajeno i da se brže premeste na bojnom polju.
  • Bastion režim – Vizuelno se transfomišući da postane plutajuća tvrđava, Marauder postaje imun na elektronski rat, fiksno oružje dobija bonus otpora, tanking i damage projekcije. Kao Dreadnoughts-i, ne mogu da prime daljinsku pomoć ili čak da se pomeraju dok su u ovom režimu.

Interceptors

Warp promene menjaju igru za Interceptors-e. Kombinujte to sa njihovim imunitetom warp-a i imate mobilnost bez presedana. Dodatna podešavanja stats-a su povećala brzinu i agilnost, kao i zatvaranje hitpoint jaza između najačih i najslabijih brodova u klasi.

Electronic Attack Ships

Pomešajte povećan asortiman bonusa, podsticaj hitpoints-a, max brzine i malu ali značajnu nadogradnju na kondenzator dopune. I imate recept za brz, jeftin spektar recon-type brodova.

Interdictors

Uglavnom netaknuti, Interdictors-i su ipak dobili neke promene u karakteristikama da bi se uspostavila ravnoteža u specijalizovanim ulogama. Smanjenje mase i potpisa su pogurale ove brodove malo na gore, a promene u warp-u su im dozvolile da napadnu svoje ciljeve čak i brže nego pre.