Pirat

PREPADIMA KROZ SVEMIR

PIRAT

Ja sedim i čekam druge brodove, pa ih iz zasede pljačkam za dragocenosti

  • Ja letim sa teško naoružanim borbenim brodom u stanju da zaustavi i napadne druge brodove
  • Moj plen izbora su drugi capsuleers-i , jer oni često daju najveće nagrade
  • Ja postavljam zasede na zvezdanim kapijama ili lovim u pojasevima asteroida i drugim lokacijama
  • Kad naivni brodovi ulete u moju zamku ili pronađem cilj ja napadam
  • Ja mogu da zahtevam odkup za puštanje brodova ili da ih uništim i preuzmem njihov tovar

CYNABAL