Ekonomija i Industrija

JEDAN UNIVERZUM, OGROMNO BOGATSTVO

Motori Stvaranja i Razaranja

Ekonomska moć i industrijska snaga su od ključnog značaja za capsuleers-e EVE-a kao i bilo kojem drugom društvu koje je pokušalo da nametne svoju volju istoriji. Svemirsko industrijska ekonomija New Eden-a je sve više pod kontrolom capsuleers-a, koji proizvode i koriste veliki deo svoje ogromne proizvodnje. Capsuleers-i kopaju rude na asteroidnim pojasima i mesecima za vitalne resurse. Oni eksploatišu planete preko svojih kolonija i izgrađuju svemirske baze i ispostave kako bi preradili minerale i napravili nove egzotične materijale. Ovi piloti istražuju sopstvene kreacije i izgrađuju ih u nanoforges kontrolom sofisticiranih nacrta. Capsuleers tržište vidi trilione ISK transakcija svakog dana, sa robom, od rude do borbenih brodova u ogromnim količinama. Ekonomija je motor koji pokreće EVE-ov neprestani ciklus stvaranja i razaranja.

Kupiti Jeftino i Prodati Skupo

Capsule piloti imaju pristup sofisticiranoj mreži regionalnih tržišta na kojima se roba jednostavna kao neobrađena ruda ili kompleksna kao moćni kapitalni brodovi može kupiti i prodati. Svaki dan na tržištima capsuleers-a New Eden-a postoje stotine hiljada transakcija, milioni artikala menjaju vlasnike i trilioni ISK-a prolaze kroz mrežu. Uz nekoliko izuzetaka, sve što može koristiti capsuleer se može kupiti ili prodati na tržištu.

Trgovci nalaze puno prilika da kupe robu u jednom regionu i prodaju je u drugom. Čak i sistemi relativno blizu jedan drugom daju potencionalne koristi za one koji su spremni da isporuče robu od jednog tržišta do drugog. Glavna središta daju bilo šta što bi capsuleers mogao da poželi, sa Jita držeći krunu kao kralj tržišnih središta. U Jita, ISK teče kao voda i capsuleers-i prave bogatstva trgujući na finim marginama koje postoje u najaktivnijim tržištima.

Značajna alternativa tržišnom sistemu postoji u sistemu ugovora, gde capsuleers-i mogu ponuditi skup predmeta i staviti na aukciju robu onome ko ponudi najviše. Neke od ređih i skupljih roba se obično nalaze ponudi za zamenu i ugovorima aukcije. Međutim, ovo je mračan i rizičan svet EVE-a. Kupac mora da pazi i proveri cenu na tržištu roba i detalje ugovora. Mnogi capsuleers-i prave dobar život vrebajući lakovernost povremenih kupaca.

Fabrike u Svemiru

Nesavisni piloti su pravili svoje brodove, opremu i municiju jos od početka capsuleers doba. Široka lepeza Tech I, II i III opreme je dostupna i može se proizvesti u fabričkim prostorijama svemirskih stanica, ispostavma i capsuleers bazama. Mnogi ređi brodovi i oprema se mogu izgraditi koristeći nacrte koji se dobijaju kao nagrade za lojalnost ili oduzeti sa olupina piratskih brodova.

U većini slučajeva, svaka faza lanca snabdevanja može biti zadovoljena u capsuleers industriji. Sirovi materijali se obrađuju i prerađuju u gorivo, minerale ili napredne materijale. Prerađeni materijali se mogu koristiti za proizvodnju naprednih brodova i opreme. Moćni kapitalni brodovi su sklapani od ogromnih i komleksnih komponenti, proizvedenih od strane capsuleers industrialista. Čak i zvezdane baze i ispostave korišćene od strane capsuleers-a se mogu izgraditi kroz industrijski proces koji je u njihovom raspolaganju.

Capsuleers industrija čak zadire i u domen lekova, sa preduzimljivim pojedincima i korporacijama koji proizvode niz hemijskih pajačivača. Takvi lekovi za borbu su veoma popularni kod iskusnih pilota i njihove prednosti osiguravaju da najčistiji pojačivači drže visoke cene na tržištu. Žeđ među capsuleers-ima za maksimalnim potencijalom njihovih brodova je ogovorna za genijalnu brodo-industriju. koristeći izvučene materijale, mnogi industrijalisti proizvode uređaje koji se mogu ugraditi u brodove na više načina. Industrijska proizvodnja capsuleers-a je ogromna, izlazeći u susret zahtevima ekonomije nebeskog uništavanja generisanog od strane beskrajnih borbi besmrtnih gospodara rata.

Skidanje Nebesa

Kada su prvi capsuleers-i otišli u svemir, najdostupniji resursi su bili pronađeni u pojasevima asteroida koji preplavljuju svaki sistem u New Eden-u. Mineralna bogatstva se mogu pronaći u pojasevima, posebno u relativno netaknutim spoljnim sistemima, su veoma velika. Rude izvađene iz ovih bogatih pojasa su ubrzo korišćene za napajanje svemirskih industrija, i asteriodni pojasevi ostaju srce capsuleers ekonomije. Ranije tehnologije su bile limitirane relativno niskim prinosom rudarskih lasera, često montirane na brodove koji nisu specijalizovani za rudarstvo. Tehnologija rudarstva se unapređivala kako je vreme odmicalo, sa Tech ll revolucijom koja je uticala na rudarske lasere i njihove prinose kao i na druge delove capsuleers poduhvata.

Još važnije od pobojšanja u uskim snopovima rudarskih lasera, bio je razvoj i oslobađanje cele klase specializovanih rudarskih brodova. Rudarske barže, i visoko isplative trake kojima su rudari mogli rukovati, enormno su povećali prinose. Tech ll verzije ovih barži izvele su specializovano rudarstvo kao što je vađenje rude Mercoxit i žetve leda.

Ekspanzija rudarstva u ledenim poljima, u potrazi za naprednim gorivima za zvezdane baze i kapitalne brodove, nije bio jedini napredak u žetvi resursa. Proizvodnja nelegalnih pajačivača za capsuleers tržište zahtevala je velike količine raznih hemikalija pronađenih naobimnije u nekim oblacima međuplanetarnog gasa. Tehnologija žetve gasa se brzo razvila radi vađenja ovih korisnih hemikalija. Kada je u svemiru crvotočina uspostavljeno da postoji veliki broj oblaka bogatih fulerenom, skupljači gasa su pronašli novi resurs za prikupljanje i novo tržište za prodaju.

Rudarstvo i eksploatacija nisu limitirani sistemima ugrađenim na brodovima. prve capsuleers baze su bile posvećene radu automatizovanih rudarskih nizova koji su izvlačili mnoge korisne materijale sa meseca oko kojih su leteli. Čak i sada, posle proširivanja mogućnosti baza u radne fabrike, laboratorije i brodogradilišta, mnogo hiljada meseca se i dalje rudari preko sistema stacioniranim na industrijskim bazama.

Besmrtni Silaze

Dugi niz godina capsuleers-i su bili sprečeni da uspostave planetarne posede, jezgro imperije je bilo veoma oprezno u dopuštanju besmrtnicima direktan pristup njihovim planetama. Specijalne tehnologije kolonijalnog razvoja su zadržane u tolikoj meri da capsuleers-i u spoljnim regijama nisu mogli da uspostave kolonije ni na planetama koje nisu bile od značaja za jezgro imperije. Ovo se promenilo polovinom YC112, sa podpisivanjem CONCORD ugovora planetarnog razvoja.

Od izbijanja imperijskog rata YC110, i regrutovanja capsuleers-a u milicije koje su se direktno borile za imperije, postalo je jasno da su capsuleers-i sve važniji za budućnost jezgra imperija. Tačnije, imperije su bile u međusobnom ratu skoro dve godine i možda su videle mogućnost za ulaz u ogromno bogatstvo capsuleers-a ubiranjem carina na uvoz-izvoz kretanja. Pregovarajući među sobom kroz CONCORD, imperije su konačno dogovorile ugovor koji je dopustio capsuleers-ima da ustanove kolonije na njihovim planetama i puste tehnologije koje su usavršili u njihovim planetarnim postrojenjima.

Dobijajući način da konačno prošire svoj uticaj na planete ispod, besmrtni piloti su poslali komandne centre i izgradili industrijske kolonije za vađenje i preradu svakojakih sirovina. Brzo hvatajući mogućnosti ove nove planetarne industrije, capsuleers-i su izgradili lance nabavke i ustanovili planete fabrike gde su proizvodili najnaprednije stavke dostupne kroz planetarnu tehnologiju. Planetarna industrija je konačno otvorila mogućnost za proizvodnjom suverenih struktura, komponenti za baze i gorivnih artikala što je bilo posebno zadovoljavajuće za industrijaliste i imperijske graditelje cele dijaspore.

Imperije jezgra su se nadale da će dozvoljavanjem pristupa njihovim planetama vezati capsuleers-e bliže njihovim interesima, možda su bili previše optimistični. mnogi capsuleers-i su odlučili da oduzmu tehnologiju menadžmenta kolonije i iskoriste ih u spoljnim delovima ili dubokim svemirima crvotočina. Na kraju, planetarna industrija je služila za povećanje capsuleer nezavisnosti i samodostanosti.