Ljudi i Ličnosti

JEDAN UNIVERZUM, BESKONAČNA RAZNOLIKOST

Društveni Univerzum

EVE svemir je naseljen od strane mnogih naroda i različitih ličnosti, od kojih su naraznovrsniji Capsuleer piloti u njihovim samo-stvorenim društvima. Jezgra imperija su kontrolisana od strane moćnih muškaraca i žena, koji sede na vrhu korporativne i državne strukture moći. Sudbine triliona koji žive na planetama Amarr Imperije, Caldari Države, Gallente Federacije i Minmatar Republike su u rukama ovih vladara i snagama kojima oni raspolažu. Narodi imperija nastoje da prežive i napreduju u dobu ekstrema. Dok oni priznaju one koji vladaju u jezgru svetova, radnička populacija se istovremeno i divi i boji najekstrenijih populacija od svih: Capsuleers-a.

Capsuleer tehnologija je prisutna u svim imperijama, i tu su nezavisni piloti iz svih glavnih rasa. Dok neki capsuleers-i biraju da ostanu lojalni njihovim rodnim imperijama, mnogi biraju drugačije puteve i deluju izvan jezgra a često i izvan zakona. Slava i bogatstvo se može pronaći kao lojalista, da bi bili sigurni, ali najzloglasniji i poznati piloti su često gospodari rata, pirati i borci za slobodu u spoljašnjim regijama. Neki capsuleers-i su pronašli slavu u ekstremnom suprostavljanju lojalizmu, zagovarajući anarhiju i slobodarski posthumanizam. Ipak, drugi su pošli mračnim putevima, podržavajući kriminalne kartele Angels-a, Guristas-a i Serpentis-a. Čak i Sansha Nacija ima svoje sledbenike u capsuleers-ima.

Religiozni Ljudi

Neosporni vladari Amarr imperije su pravi Amarr-i, rasa koja je dosla na vlast na njihovoj matičnoj planeti Athra, poznatoj u modernom svetu kao Amarr Prime, kroz verski pohod pod nazivom “Preuzimanje”. U toku preuzimanja Athra, pravi Amarr-i su osvojili, porobili i na kraju apsorbirali Udorian ljude. Osim toga, preuzeli su pod svoju kontrolu važne ljude koji su postali poznati kao Khanid, od Amarr-skog za “Mali Gospodari”. Dok su Udorian-i u potpunosti apsorbovani u pravu Amarr kulturu, Khanid-i su zadržali njihove etničke karakteristike i aspekte svoje kulture. Cenjeni od strane pravih Amarr-a kao ratnici, Khanid-i su zauzeli relativno visok status u Amarr društvu.

Kada su Amarr-i otišli u svemir i istražili njihov matični sistem, odkrili su isključenu zvezdanu kapiju i uspeli su da izvuku puno tehnologije sa nje. Kada su warp i skok tehnologija postale dostupne, Amarr je počeo da se širi van matičnog sunčevog sistema i uspostavio je kolonije oko obližnjih zvezda. Tokom nekoliko vekova, Amarr se proširio na veliki prostor, ponekad nailazeći na druge rase. Bez izuzetka, fanatični Amarr-i su osvojili i ili porobili ili istrebili ove rase. Njihovi Khanid vojnici su uvek bili u prvim frontovima tih invazija, poput osvajanja Mishi IV, matične planete Ni-kunni-a.

U godinama nakon svog ropstva, mnogi Ni-Kunni su zaradili svoju slobodu, a njihova deca su rođena kao slobodni podanici imperije. Amarr imperija je porobljavanjem cele Minmatar rase došla do ogromne infuzije novih robova što je dovelo do ubrzanja emancipacije većine Ni-Kunni-a. Danas, gotovo svi Ni-kunni su slobodni subjekti. Kao rezultat toga, Amarr capsuleers-i su izvučeni iz tri krvne linije koje čine slobodne narode imperije: Pravi Amarr-i, Khanid i Ni-Kunni.

Sluge Države

Caldari Država se sastoji od tri različita naroda: Achura , Civire i Deteis. Samo poslednje dve krvne linije dolaze sa samog Caldari Prime-a, i oni čine daleko najveću većinu stanovništva države. Achura su se pridružili stanovnicima Caldari Prime-a posle ocepljenja od Gallente Federacije i potiču od iz treće planete Saisio sistema.

U principu, Deteis se smatraju autsajderima i oni su savršeni primeri Caldari kvaliteta efikasnosti i lukavosti, dok se Civire smatraju upornima i jasnim u svojim poslovima. Iako postoji određena količina istine u ovim stereotipima, pripadnici ove dve krvne linije su mnogo više zabrinuti svojim indetitetima definisanim od strane države, njihove megakorporacije i familije od etničkih razlika. To znači da su Achura imali malo poteškoća u prilogađavanju Caldari načinu života jer ih drugi Caldari uzimaju po nominalnoj vrednosti građana države.

Prvi posle tajanstvenih Jove koji su koristili Hidrostatsku Kapsulu, Caldari kapetani su dominantni kroz New Eden i tradicionalno čine najveći deo nezavisnih Capsuleers-a. Caldari kombinacija militarizma i kapitalizma dovela je do toga da većina njihovih ljudi preuzima zivot Capsuleers-a. Dok su neki od ovih pilota odlučili da služe državu kao lojalisti paravojske i piloti milicije, mnogi drugi su počeli posao za sebe, postali plaćenici ili završili kao pirati i borci alijanse u spoljnim delovima sazvežđa.

Ogromna Raznolikost

Iako otelotvoruje principe i ideale svojih Gallente osnivača, Federacija se sastoji od nekoliko različitih naroda koji žive u jedinoj klasično demokratskoj imperiji u New Eden sazvežđu. Pored entiteta Gallente, glavni članovi rasa federacije su Intaki, Jin-Mei i Mannar. Intaki i Mannar su osnivači Gallente Federacije i dobro su uspostavljeni kroz svoju teritoriju.

Intaki su posebno talentovani za administraciju i diplomatiju, a i proizveli su i nekoliko zapaženih predsednika federacije. Mannar su po temperamentu odani i odlučni pa čak i tvrdoglavi ljudi, i daju značajan deo udela u Federalnim oružanim Snagama. Jin-Mei su skorašnji dodatak federaciji i imali su neke poteškoće u adaptiranju svog tradicionalnog sistema u slobodarski način Gallente političkog sistema. Pored domaćih rasa, Federacija je domaćin veoma velikom broju Minmatar populacije i značajnih zajednica drugih rasa. Federacija ima relativno opušten stav prema imigraciji i njene nesumnjive slobode su se pokazale kao atraktivne za mnoge koji su u stanju da pređu put od svoje matične imperije.

Značajan broj capsuleers-a su obučeni u Gallente Federaciji svake godine, i mnogi postaju nezavisni posle završene obuke. Mnogi od ovih capsuleers-a su ili Gallente ili Intaki, ali veliki broj Jin-Mei-a je počeo da uzima izazov života kapetana u poslednjih nekoliko godina. Porekla Capsuleers-a federacije su veoma raznovrsna i dok se neki pridružuju federalnoj odbrani saveza milicije, mnogi odmah prave sami svoje poslove, bilo u biznisu ili manje miroljubivim aktivnostima.

Sedam Plemena Matar-a

Minmatar rasa se sastoji od sedam glavnih plemena, ali republiku koja je nastala posle velikog ustanka osnovala su samo četiri od njih: Brutor, Krusual, Sebiestor, i Vherokior. Peto, Thukker pleme se odlučilo da vodi nomadski život odvojen od Minmatar Republike, dok je Nefantar pleme postalo Ammatar pod vlašću Amarr Imperije. Sedmo pleme Matar-a, Starkmanir, je smatrano izumrelim mnogo godina posle navodnog istrebljenja od strane Amarr Imperije.

I zaista, odkriće preživelog stanovništva Starkmanir u mandatu Ammatar-a je bilo okidač značajnih događaja koji su doveli do imperijskog rata, a kasnije povratak Starkmanir-a i mnogih Nefantar-a na drevne svetove Minmatar-a. Danas čak i nomadski Thukker-i prihvataju političko ujedinjenje sa republikom, i sedam plemena Matar-a su ponovo ujedinjeni.

Iako su sedam plemena ponovo u uniji, Minmatar Republika je imperija podeljena zbog tenzija starog i novog. Sećanja na užas okupacije Amarr imperije su sveža za mnoge, i sa toliko mnogo Minmatar-a koji su još uvek u ropstvu Amarr Imperije, uzrok boraca za slobodu privlači mnoge, uključujuči i značajan broj capsuleers-a obučenih u republici. Neki Minmatar capsuleers-i su pod oružjem republičke milicije. Mnogi drugi preuzimaju mnogo radikalniji smer i angažuju se u pravcu akcije, terorizam za neke, protiv Amarr Imperije i njihovih saveznika. Većina nezavisnih Minmatar capsuleers-a su izvučeni iz Brutor, Sebiestor i Vherokior plemena.